00386 31 661 793  
kos 0,00 €
0
kos 0,00 €
0

BONO CARE - PRAVILNIK O VAROVANJU ŽAROV

Žari Kamado Bono (v nadaljevanju – žari), kupljeni v Trgovini Žarovnij (Žarovnije, Peter Hajdu s.p.) in na prodajnih mestih uradnih partnerjev v Sloveniji (v nadaljevanju - Prodajalec) od 15.11.2022, so predmet zaščite BONO CARE v skladu z BONO CARE pravilnikom o varovanju žarov Kamado Bono (v nadaljevanju - Pravilnik) po spodaj navedenimi pogoji.
1. Zaščita velja za naslednje modele žarov: Minimo, Media, Grande, Limited.
2. Zaščita zajema naslednje dogodke:
2.1. Kraja žara z vdorom v kraj stalnega prebivališča kupca Kamado Bono žara (v nadaljevanju - Kupec) ali nepremičnino v njegovi lasti ali njegovo poškodovanje;
2.2. Poškodba žara, ko žara ni več mogoče uporabljati, se žar pokvari zaradi naravnih nesreč ali nenamernega nenadnega in nepredvidenega dejanja Kupca.
3. Zaščita velja za en dogodek v obdobju enega leta, šteto od dneva nakupa žara.
4. Območje veljavnosti – ozemlje Republike Slovenije.
5. Zaščita velja za žare, kupljene v Trgovini Žarovnij in na prodajnih mestih uradnih partnerjev v Sloveniji od 15.11.2022.
6. Kupec ni dolžan plačati odbitne franšize ali amortizacije.
7. V primeru dogodka, predvidenega v Pravilniku, se žar brezplačno popravi ali zamenja z enakim novim ali bolje opremljenim žarom, če gre za starejši model. Stroški prevoza so kriti.
8. Prodajalec ima pravico izbrati med popravilom ali zamenjavo žara z novim.
9. Zaščita velja:
9.1. Za ograjena, stalno naseljena območja. Če je ozemlje obdano z ograjo, visoko vsaj 1 (en) meter, žara ni treba zakleniti.
9.2. Za neograjena, stalno naseljena območja. Če je žar shranjen v neograjenem prostoru, mora biti zaklenjen ali kako drugače zavarovan, da se zagotovijo maksimalni varnostni pogoji.
10. V primeru udarca žara je potrebno poškodovani žar in vse njegove dele shraniti, da lahko ekipa Bono Care oceni škodo. V primeru menjave žara se poškodovani žar zamenja le s celotno osnovno opremo, kot je bila prejeta ob nakupu, razen če ni drugače dogovorjeno.
11. Varstvo velja le za fizične osebe.
12. Obveznosti Kkupca v času veljavnosti Pravilnika:
12.1. Kupec mora sprejeti vse potrebne in razumne previdnostne ukrepe, potrebne za preprečitev ali zmanjšanje škode, da bi se izognil zahtevku po tem Pravilniku;
12.2. Kupec mora upoštevati varnostne ukrepe in pravilno uporabljati žare;
12.3. V prvem delovnem dnevu po tem, ko ste izvedeli za škodni dogodek, obvestite predstavnika Kamado Bono po elektronski pošti e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pošljite fotografije poškodovanega žara in kopijo potrdila o nakupu žara.
12.4. V primeru kraje je poleg zahteve po prijavi pri predstavniku Kamado Bono v prvem delovnem dnevu po tem, ko ste izvedeli za škodni dogodek, potrebno tudi kontaktirati policijo v 24 urah od ugotovitve škode. Pravilnik ne velja, če tatvina ni prijavljena policiji in dogodek nima policijskega zapisnika.
12.5. V primeru prijave nezgode je potrebno imeti pri sebi dokument o nakupu žara in sicer račun.
12.6. Prodajalcu Kupec predloži vse zahtevane dokumente, potrebne za potrditev okoliščin dogodka in izpolnitev drugih zahtev v zvezi s preiskavo dogodka.
13. Prodajalec ima pravico, da ne popravi ali zamenja žara:
13.1. Če Kupec dogodka ni pisno prijavil Prodajalcu Kamado Bono in v primeru kraje dogodka ni prijavil policiji v rokih, določenih v tem Pravilniku.
13.2. Če je povzročena škoda na žaru, ki ni imel zagotovljenih ustreznih varnostnih pogojev, kot je določeno v Pravilniku.
13.3. Če je je Kupec poskušal zavajati s ponarejanjem dejstev, ki vplivajo na ugotavljanje vzrokov dogodka in je posredoval netočne podatke;
13.4. Če Kupec nima računa in/ali potrdila o nakupu žara.
14. Prodajalec mora žar popraviti ali zamenjati z novim najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je prejel vse podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, okoliščin in posledic dogodka.
15. Prodajalec, ki zavrne popravilo ali zamenjavo žara z novim, mora razloge za takšno odločitev pisno sporočiti Kupcu v roku 20 dni od sprejetja odločitve.
16. Če se izkaže, da je bil zaradi lažnih ali ponarejenih podatkov, ki jih je Kupec posredoval Prodajalcu, žar popravljen ali zamenjan z novim, ima Prodajalec pravico zahtevati, Kupec pa je dolžan Prodajalcu povrniti ceno novega žara ali stroške popravila žara, takoj po ugotovitvi tega dejstva.
17. V izogib dvomu. ugodnosti po tem Pravilniku so za Kupcs brezplačne.
18. Vsa nesoglasja v zvezi z izvajanjem Pravilnika se rešujejo po mirni poti s pogajanji, v kolikor pa do sporazuma ne pride, se lahko spor rešuje izvensodno ali sodno pred pristojnim sodiščem.